آقا مهدی: سه شنبه 19 آبان 1394 05:52 ب.ظ نظرات ()
دلم میگیرد در سفری که به کربلای وبم نمیرسد.
کربلا با اهل راه
 خوش است.
دلم برای کربلا گرفت,ساحل هم دلشان از مهمانانشان گرفته,
چه مهمانانی هستند که پا روی چشم ساحل میگذارند
 و زخم بر دل میگذارند و عشق را روی ماسه مینویسند
و بر ماسه عشقی ندارند
با ساحل بودیم و گفتم با جان او کعبه ای بسازیم تا دلش باز شود
اطرافش را خندقی ساختیم به یاد سلمان مسلمان
تا آب بر اطرافش طواف کند
و چه طواف شیرینی!