آقا مهدی: یکشنبه 15 آذر 1394 09:03 ب.ظ نظرات ()

چالش جمعیت

تک فرزندی و بی فرزندی

من زندگی رو بدون دایی و عمه و عمو و به خصوص خاله تصور میکنم و میبینم واقعا مثل غذایی بی نمکه،جدیدا توی اقواممون تک فرزندی خیلی رسم شده و این واقعا مشکل ایجاد میکنه عاطفه و دوست داشتن رو که از ابجی و داداش یاد میگیری هیچ وقت از جایی دیگه یاد نمیگیری بهترین دوست رو هرگز نداری و عادی ترین مشکل انقراض نسل بشریته که وقتی دو نفر تبدیل به یکی بشن یعنی نصف شدن جمعیت و این خطرناکه

و برای اینده نگرانم یادش به خیر:

روزگاری زندگانی زیبا
قایق مطلوب هم در دریا
جنگ و دعوایی نمی آمد به گوش
شادی و بازی در اوج خروش
مرد و مادر را گروهی دیدبان
از پسر و دختر و خرد و کلان
......
تا گذشت و زندگانی آب را بر من برید
عمر مادر صبر کرد و عمر من بر او رسید
من شدم تنها و دارای پسر
روزگار آسان نمیرفتش به سر
یک پسر و عالمی دستور ناب
جان به سر آورد و دنیایم خراب
نمره درسش چه خوب اما پسر افسرده است
زنده است یا مرده است گاهی گل پژمرده است
صبح و شب در خدمتش هی راست و خم میشوم
من به جای دل گشایی صاحب غم میشوم
خانه ام چون قبر دلگیر و سکوتش دائم است
خانه ی مادر چو دریا زندگانی حاکم است
مادرم یک پند زیبایی بگفت قبل فراغ
ای پسر فرزند اکثر خانه را سازد چو باغ
بچها عین گل اند اما یک گل نآید به کار
گل کنار گل بکار تا هی رسد بوی بهار


زندگانی بی برادر سخت ممکن میشود
بی عمو و خاله و خالو با جن میشود؟!