آقا مهدی: چهارشنبه 16 دی 1394 03:58 ب.ظ نظرات ()

گاهی باید با باد قدم زد بالها را باز کرد و پرواز کرد

گاهی در مسیر دانشکده ها به صدای پرنده ها ریزش آب ها گوش کرد

تا حالا به صدای آب صدای موج صدای باد گوش دادین

اونا خیلی سعی میکنن با ما حرف بزنند

خیلی و باز هم خیلی

وخیلی ها صدای ضبط رو بالا میبرند تا فریاد' مراقب باش'بادها به گوششان وارد نشود

گویی مانع مدرن و پرسابقه ای به گوش خود کشیده اند

امان از کسایی که کنار دوستشان قدم میزنن و به جای گوش کردن به درد دل دوستشان هندزفری میگذارن در گوش تا شود دوستی این دو فراموش

و شکستن دلی بی صدا و خاموش

باید ارام بگیری تا بفهمی سکوت زیباترین صدای طبیعت است

سکوت کن شاید خدا حرفی برای گفتن داشته باشد