آقا مهدی: جمعه 9 بهمن 1394 04:36 ب.ظ نظرات ()
برای ترجمه هر زبانی به زبان دیگر مترجم باید در هر دو زبان تبحر داشته تا بتواند ترجمه کند
به خصوص اگر قرار باشد ادبیاتی را به ادبیات دیگر تبدیل کند
مثلا قلبش لبریز از مهر محبت است ترجمه: he is kind
و اینجاست که ترجمه دشوار میگردد و آن حس ادبی منتقل نمیشود

آیا مردم فکر میکنند همین که گفتن ایمان اوردیم رها میشوند و آزمایش نمیگردند؟؟!!
2 عنکبوت

مطابق با مفاهیمی که آموختید واژگان زیر را ترجمه کنید
تقوی؟؟ عبادت؟؟ توبه؟؟ اجابت؟؟جهاد؟؟ شفاعت؟؟
پذیرش توبه؟؟ سبقت؟؟|(یَا مَنْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ رَحْمَتُهُ یَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ(دعای جوشن کبیر))
و یا عبارت یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیَِّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ  ((70- فرقان))