آقا مهدی: شنبه 10 بهمن 1394 06:08 ب.ظ نظرات ()
تقوی = خودنگهداری     عبادت = نوکری   توبه =تصمیم به پاک شدن    اجابت= پاسخ دادن خداوند

پذیرش توبه= اجازه یافتن برای اصلاح خود   جهاد = تلاش   فضل = فزونی  ، زیادی

شفاعت = پیوست شدن ---پیرمردی که پشت مرد جوانی را میگیرد تا به بالای قله سعادت برسد

سبقت = پیش می افتد...یا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ...ای کسی که رحمتش از غضبش پیش می افتد

یبدل = جای گزین می کند...
یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیَِّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ..جایگزین میکند سیئاتشان را حسناتگاهی تقوا و عبادت و ایمان و اسلام که هر کدام یک معنای جدایی دارند را یکی معنا کرده
و دو مصداق اطاعت یعنی نماز و روزه ، آنهم ظاهری را حقیقت میدانند

درحالی که
امام صادق (ع) میفرمایند : سه طایفه هستند که منافق می باشند اگرچه نماز به یاد دارند و روزه بگیرند و به اعتقاد خود مسلمان باشند : 1.کسانی که در امانت خیانت میکنند. 2.کسانی که در سخن گفتن دروغ می گویند 3.اشخاصی که خلف وعده میکنند و به عهد و پیمان خود وفا نمی کنند. 
تفسیرجامع جلد 3 صفحه 65
و گاهی توبه و مراحل آن را طوری معنا میکنند که باعث عدم انجام مراحل شش گانه مولی الموحدین  میشوند
در کلاس مدیریت زمان گفته میشد گاهی یک عمل تو یک رشته اعمال را در پی دارد مثلا سنگی به شیشه میزنی و شیشه میشکند
سرما وارد خانه میشود و طفلی از سرما میمیرد آن طفل قرار بود علامه ای شود که هزاران نفر را تعلیم دهد آن شیشه میشکند و پدر به دنبال
کسی که شیشه را شکسته بیرون می آید و یک نفر را جای تو میگیرد و تحقیر میکند و اعتماد به نفسش را لکه دار میکند
بعد گفت حال میفهمید چگونه روز ها 50 هزار سال میشود 50 هزار سال

گاهی اجابت اشتباه معنا میشود و من از این مورد بسیار دیده ام آنها میگویند خدا صدایمان را نمی شنود دعایمان ...(انک سمیع الدعا)
و بزرگترین حامی جهان کم رنگ میگردد و فرد نا امید میشود خیلی سخت است حتی من بدون خدا احساس زندگی نخواهم کرد
این افراد نمیگویند شاید مشکل از طرف خودشان باشد و دعا بالا نرود و گوشهاشان سنگین و بر قلب ها پرده افکنده اند
یکی از موارد گفت شما با کلمات معجزه کردید و من میگویم نه شما برای یافتن خدا زمین را نگاه میکردید و من آسمان را نشان دادم
و این خود شما بودید که خدا را دیدید و معجزه ایجاد شد ان شا الله نگاهمان به آسمان بماند

سبقت را مانع شدن معنا میکنند و شفاعت را بهشتی شدن و یبدل را هرچند به شکل تبدیل معنا میکنند ولی معنای تحول و تغییر میدهد
یعنی یک فرایند شیمیایی که اعمال بد نابود شده و تبدیل به خوب میشود و از دفتر اعمال پاک میشوند
و حتی اگر زمانی فرد سرکش گشت و گفت خدایا من این عمل را انجام نداده ام دلیلی و سلطانی بیاور
خداوند نعوذ بالله از کارش یعنی پاک کردن دفتر اعمالش پشیمان میگردد
درحالی که معنای اصلی آن عوض شدن رفتار بد به خوب انسان است
فردی که تا دیروز دشنام میداد امروز جای آنها کلامات زیبا میگوید فردی که تا دیروز مردار میخورد امروز بهترین طعام ها را میل میکند
و فردی که تا دیروز بدترین اخلاقیات و رفتار ها را داشت امروز بهترین رفتار ها را دارد
آیا این اسلام واقعی نیست؟؟؟تسلیم خدا بودن همین گونه نیست؟؟
اگر دوست داشتید به اطرافیانتان نیز بیاموزید که زکات علم نشر آن است و تنها علم با زکات حتی به ظاهر نیز کم نمیگردد