آقا مهدی: شنبه 15 اسفند 1394 09:56 ب.ظ نظرات ()

بازی از این قرار است توپی به زمینی پرتاب میشود و باید در دایره ای وسط زمین بایستد

اگر در مرکز دایره بایستند بیشترین امتیاز را بدست می آورد

اری مهم نیست که از وسط دایره رد شود یا اصلا به دایره نرسد زیرا هر دو حالت امتیازی را در پی ندارد

زندگی هم بسیار شبیه این مسابقه است ماندن مهم است و رد شدن بی فایده است

یعنی رد شدن از همه چیز خوب است الا دایره

ماندن در هر جایی بد است الا دایره

اطلاعات در حافظه همه مردم می آید ولی نمیماند

بهترین فکر ها و ایده ها می آیند و باید بمانند تا رفتار زیبایی را حاصل شوند

دوست شدن آسان است ولی دوست ماندن مشکل زیبا شدن آسان است ولی زیبا ماندن مشکل

شما آدم های بسیار مومن با استعداد و زیبا و خوش قلم و خوش رفتاری هستید

و من بسیار خوشحالم و افتخار میکنم به این موضوع

و دعا میکنید خوب بمانیم و خوب بسازیم ان شا الله