آقا مهدی: شنبه 29 اسفند 1394 10:53 ب.ظ نظرات ()
همش دنبال بهانه ای برای دیدنت میگشتم تا عید را پیدا کردم.
مثل هر سال از بهترین ها
 سمنو ساختم
و برایت آوردم
چون بهترین ها سزاوار بهترین اند.
سیبی آوردم و چون سرخی لبهایت را دید از شرمساری سرخ شد.❤️
و ماهی متحیر در طراوتت!
و این چنین
در این بهار سبز سربلند شدم