آقا مهدی: پنجشنبه 12 فروردین 1395 12:32 ق.ظ نظرات ()
مگر میشود بخواهی و برنخاهی؟!
مگر میشود از مصالحی مانند کلمات برای ساخت خواستن استفاده کنی و خاستن را به کار نبری؟!

روزگار را میبینی که تو را به سوی چاهی میبرد و خودت شاهد سقوط در آن میشوی
نه نه
تو برای صعود آفریده شده ای نه سقوط
باید فریاد کشید که ای من به کجا میروی؟؟؟!!
 مگر سعدی نگفت : چو می بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است


امروز فکر کن چراغی در دست توست که هر چه بخواهی به تو میدهد
چه میخواهی؟؟
موفقیتی حاصل نمیشود مگر هدفت ات مشخص باشد
ببین چه میخواهی
فقط روی آن متمرکز باش مردم ما سالهاست سفره هفت سینی میچینند که از آن خیری ندیده اند
چون هدف ندارند
فکر کن
98 درصد مردم دور میدان روزگار میگردند و میگردند
و به جای اول باز میگردند
ولی باید دوری بزنی و بهترین راه را پیدا کنی و به سمت آن راه بروی
لحظه ای سکوت کن تا
گوش کنی صداهایی را
که تو را به موفقیت دعوت میکنند

رویای گم شده ات را دوباره پیدا کن خداوند تو را بی همتا آفرید
همانندی نداری و قدرتی داری فراتر از باور ها
خاص بودنت را از سر انگشتانت احساس کن باور کن خودت را باور کن

مثل قورباغه ناشنوایی باش که از چاه تاریکی خارج شد و حرف های مردم را تشویق به حساب آورد
هرگاه مردم حرف نا امید کننده ای زدند بر تازه بودن این راه اطمینان پیدا کن
برای مردم زندگی نکن قالی که کثیف شود باید شسته شود
ذهنی که آلوده شود باید پاک شود
نیازی به نوروز نیست
آری مردم از ترسشان است که ناامیدوارنه سخن میگویند

مردم میترسند دوباره شکست بخورند
فقط هاجر بود که میدانست اگر آب بخواهی و به سمتش بروی
خداوند پاداش تلاشت را میدهد حتی اگر آب نباشد
بهترین آب ها را هدیه خواهی گرفت

تلاش کن خدای هاجر خدای ما هم هست
خدایی که به رستگاران موفقیت و بهترین ها را داده است به ما هم میدهد

شما سعی کنید بهترین باشید
به یقین بهترین ها برای شما خواهند شد