آقا مهدی: شنبه 15 خرداد 1395 06:29 ب.ظ نظرات ()

باید یه حقیقت رو پذیرفت که ما برای درس گرفتم آمده ایم

تمام این واحد هایی که باید پاس کنیم

پیش نیاز واحد های دیگرند

درس ها متنوع اند

درس فقر را تا نیاموزید درس ثروت را به شما نمیدهند

درس های شیرین زندگی در انتظار شما هستند

تلاش کنید با بهترین نمره پاس کنید

تا آن واحد هایی که به نمره الف داده میشود به شما هم بدهند

گاهی آن 4 واحد انقدر شیرین اند که مزه 20 واحد دیگر حس نمیشود

پس بشتابید خوشبختی نزدیک است


andrew matthews

میگوید:طوری رفتار کنید که گویی در ورای هر حادثه ، هدف و مقصودی نهفته است

و بدین ترتیب است که میتوانید زندگی خود را هدف دار کنید

در مقابل هر حادثه از خود بپرسید که چرا به این حادثه نیاز داشته ام؟

و سپس بر ان غلبه کنید تا مجبور به ثبت نام دوباره در ان کلاس نشوید


آیات یازده و دوازده غافر

نشان میدهند که درس را عاقبت خواهیم گرفت اما فرجه ها رو به اتمام اند

خدایا فهمیدم اشتباه کردم

خدایا اعتراف میکنم که گرسنگی هم نعمت تو بود

امسال اولین سال است که مدت هاست گرسنه نبوده ام

دیگر هیچ غذایی برایم لذت بخش نیست

همان کبابی که مدت ها حسرت خوردنش را داشتم امروز رنگ و بویی نداشت


و باز هم ماه مهمانی تو نزدیک است

خوشا آنی که مهمان تو باشد