آقا مهدی: شنبه 15 خرداد 1395 04:30 ب.ظ نظرات ()

به آسمان نگاه کن

پرنده ای خواهی دید که پرواز کنان

به بالا میرود،

اوج میگیرد،

و پس از عبور مرزی به نام ''اعتماد''

دیگر نیاز به بال زدن ندارد؛

بر بال آسمان سوار میشود و آسمان او را بالا میبرد

در کنار آن پرنده ای خود فریفته،

به مرز میرسد

و آن را اوج خود می یابد،

و بال هایش را میبندد

و سقوط را در دفتر سرنوشت خود نقاشی میکند.

با دیده ریز بین خود که نگاه کنید

در می یابید که پرنده ای برای خود راه پرواز را می سازد و پرنده ای دیگر

سقفی بر سر خود

گاهی یک موفقیت راه را برای موفقیت های دیگر هموار میکند و گاهی یک موفقیت بر رودخانه موفقیت سد می زند!

مراقب افکار خود باشید