آقا مهدی: چهارشنبه 19 خرداد 1395 01:10 ب.ظ نظرات ()

از نظر بنده قوی ترین ادبیات و کلام و بلیغ ترین ، کلامی هست که هر فردی بخونه یه نتیجه ای مثبت و هدایت بخش بگیره
مثلا وقتی میگیم الله اکبر
جمله  یک چیزی کم داره
خدا بزرگتر است از چی؟!
اره از همه چیز ولی چرا اون همه چیز رو خدا نگفته؟
وقتی یه مشکلی داری و الله اکبر میگی و بهش فکر میکنی
ادامه جمله در ذهنت ساخته میشه ، خدا بزرگتر است از هر مشکلی،وقتی مغروری و فکر میکنی از همه عالم برتر و میگی الله اکبر
و میفهمی خدا از تو هم بزرگتره


یا وقتی خدا میگه الله صمد ، فکر میکنی خدا  از چی بی نیاز است؟

اره از همه چی از نمازت ، یا وقتی مشکلی داری از وسیله هایی که لازمه واسه حل مشکلت
از دارویی که برای درمانت لازمه
وقتی آرزو بکنی و دعایی از ته دلت داشته باشی خدا نیاز نداره
که استجابت نکنه یا براورده نکنه فقط به تو فکر میکنه
راستی یادت باشه خیلی دعا کنی، و دعا های خوب
به نظر من انسان هر چی بیشتر دعا کنه دعاهاش بیشتر مستجاب میشه
وقتی زیاد دعا کنی توی درگاه خدا شناخته شده ای و مقرب تری وقتی زیاد نامه ببری در خونه خدا
خدا میگه ببین این بنده خوبم اومد زود باشین کارش رو راه بندازین
فکر کن چه افتخار بیشتر از اینکه آشنات خدا باشه
پس بسم الله
شروع کنید و از دعا برای دیگران با حمد و ستایش رسول خدا و خود خدا
دیگرانی چون من