آقا مهدی: جمعه 28 خرداد 1395 12:00 ق.ظ نظرات ()

اگر کسـے را دیدید که

از کوچکترین چیزها لذت مـے برد،

محو طبیعت مـے شود،

کمی سخت مـے گیرد،

مے بخشد، مے خندد، مے خنداند

و با خودش در یک صلح درونے است،

او طوفان های هولناکے

را در زندگـے پشت سر گذاشته

و به مرکز طوفان رسیده

یا مانند مرغ دریایی در بالای طوفان پرواز میکند.

و قدر آنچه امروز دارد را مـے داند.

او یاد گرفته است که

لحظه به لحظه ی زندگـے را

در آغوش بگیرد.