آقا مهدی: چهارشنبه 23 تیر 1395 02:44 ب.ظ نظرات ()

چیفو: اولین روز تدریست چطور بود؟

پاندا: خفتبار

چیفو: اره شنیدم

پاندا: کی بهتون گفت؟ببری؟!

اینم بهتون گفت که

من

دیگه

نیستم

بابا ما نمیخوام دیگه

چیفو:چیو ؟آموزش دادن رو یا خفت رو؟

...

پاندا: چی شد فکر کردی من از پس آموزش برمیام؟

چیفو: مطمئن بودم برنمیای

''اگه فقط کاری که بلدی انجام بدی

هرگز پیشرفت نمیکنی،و همینی که هستی می مونی''

میدونی:

کائنات به تو نیاز دارند

برای هر کسی نقشی مقدر شده

همه جنگ جو اژدها هستند

و امروز جنگ جو اژدها تویی

نیرویی شگفت در انتظار تویه

نیرویی فراتر از حد تصور

خدا

تو رو انتخاب کرد

چون در تو عظمتی دید

فراتر از حدی که خودتم ازش بیخبری!

خودت رو پیدا کن

پاندا:من کی هستم؟!

...

پاندا:من هیچ وقت مثل شما نمیشم

چیفو:من نمیخوام کاری کنم که بشی مثل من

من باید کاری کنم که تو بشی عین خودت