آقا مهدی: شنبه 26 تیر 1395 01:38 ق.ظ نظرات ()
کسی که به "کار رفتگری" سرگرم است باید خیابان ها و پیاده رو ها را چنان جارو بکشد که "میکل آنژ" نقاشی میکرد و "بتهوون" آهنگ می ساخت
و "شکسپیر" شعر میسرود
او باید با چنان انگیزه ای کار کند که همه آفریدگان آسمانی و زمینی با دیدن کارش دمی درنگ کنند و بگویند
اینجا رفتگری کار میکرد که وظیفه اش را به خوبی انجام میداد
"مارتین لوتر کینگ"
آفرین به این مرد که معنای عمل صالح رو گفت، متشکرم ازش


میدانید وقتی داشتم درس آمار را به تک تک بچهای کلاسمان آموزش میدادم
پی بردم که ریشه مشکلات همه آنها یکست یعنی همه در ص 23 مشکل داشتند
 این نکته فوق العاده مهم است که بدانیم مشکلات همه یکسان است
مثلا سرکلاس... خب وقتی ما سرکلاس به مشکلی بر میخوریم باید بدانیم مشکل اکثریت است ولی
آنها جسارت حل مشکل را ندارند
آنها از آن دو درصدی که قبلا این مشکل را حل کردند میترسند و نمیخواهند از آن دو پیش بیوفتند
در کنکور هم این گونه است همه افراد در روش خواندن زمان تست زدن و... مشکل دارند
 ولی عده ای با مشکل رو به رو میشوند
و آن را حل میکنند و عده ای نه
مانند ماهیان رودخانه
همه مشکل عبور از رودخانه را دارند و هر کدام  عبور کنند به دریای زیبایی خواهند رسید


هیل میگوید: "از هر صد نفر 98 نفر مانند ماهی در تنگ دور خود میچرخند و درپایان با دستان خالی به جای پیشین باز میگردند"

یعنی هدف آنها مشخص و شفاف نیست و  چون نمیتوانند نور وجودشان در نقطه ای متمرکزکنند،هیچ کانونی برای ذوب مشکلات، ایجاد نمیشود