آقا مهدی: سه شنبه 29 تیر 1395 03:16 ق.ظ پاسخ؟ ()
سلام
اینقدر نظراتون قشنگه که حیفم میاد سرسری خونمشون و رد بشم ازشون
پس تا من نظرات رو میخونم توجهتون به این مطلب جلب میکنم.!

توی راه برگشت از اصفهان ، چند صباحی در یزد منتظر ماندم و کتابی دیدم
به همین اسم تیتر
وقت خوندن کاملش نبود ولی جالب بود
نوشته بود آدم ها سه دسته اند
همه نور اند زیرا منشا نور بوده و هست
گروه اول نور بودنشون رو حفظ میکنند و میدرخشند و زیبا میدرخشند که صالحان و معصومین اند
گروه دوم با توجه به چیزایی که کسب کردند کمی از نورانیتشون کاسته شده
ولی این رسوب و سیاهی با آتش عذاب ذوب میشود و آنها ام نور خواهند شد
که این میزان ذوب شدن سیاهی به مقدار سیاهی بستگی دارد و برای این کار شفاعت هم از نور لازم است
عده سوم کسانی هستند که آنقدر سیاهی در وجودشان نشسته و رسوب کرده که شدند خود سیاهی
و نور وجودشان به سیاهی گرویده و سیاه و تباه گشته اند و این گونه خواهند ماند.
و نور فقط میتواند دست نور را بگیرد و نورانیت را از سیاهی جدا کند ولی هنگاهی که نور نباشد شفاعتی نیز نیست
 حال سوالی پرسید شد
آیا عدالت است که کسی که 70 سال گناه کرده و اشتباه کرده تا ابد و جاودان در آتش بسوزد؟
70 سال در برابر بی نهایت؟
یا آیا عدالت است که کسی که 70 سال خوبی کرده تا ابد در بهشت بماند؟

شما پاسخ دهید
؟بلی چرا؟ نه چرا؟