آقا مهدی: جمعه 29 مرداد 1395 04:06 ب.ظ نظرات ()

شاید یکی بپرسد

ای کسی که ادعا میکنی راه موفقیت را بلدی؟

چرا خودت این راه را نمیروی و همش به دیگران میگویی

شاید برایتان زیباترین گل درمیان یک بیابان خار زیبا باشد ولی برای خود گل آن زیبایی آنقدر ها حس نخواهد شد

تا زمانی که آینه ای طلب کند(1)

ولی میتوند راه و رسم گل زیبا شدن را به خار ها نشان دهد و از زندگی در یک گلستان لذت ببرد!

کدام بهتر و ماندگار تر است

گلی در بیابان یا گلی در گلستان؟!

گاهی عده ای میگویند تا زیباترین و قوی ترین نشدیم نمیتوانیم به باقی کمک کنیم امری کنیم ولی عده ای معتقدن

زمانی که عقب ماشین ده سانتی متر از جلوی ماشین کناری

پیش بگیرد

میتواند او را بکسل کند و با خود ببرد و راهنمایی کند برای یک قدم دیگر

انرژی منفی و انرژی مثبت

شاید این موضوع از نظر فیزیک بررسی کنند اما ممکن نیست

زمانی که افراد منفی با هم هستند و مثبت ها با هم هستند

درحالی که در فیزیک نیرو های هم نام یکی دیگر را دفع میکنند(شاید دوری و دوستی مال عالم فیزیک باشه)

هم چنان قاعده شبیه با شبیه پیوند دوستی برقرار میکند و هر چه اختلاف بین آنها کمتر باشد پیوند مستحکم تر است

دست مثل دو شیشه

زمانی که بین انها هیچ مانعی نباشد

ذوب میشوند و ذوب سرد که با فشار همراه است فشاری برای از بین بردن اختلافات این چنین است

تمام جهان واکنش های یک عمل اند


(1-که درطبیعت این کار را انجام میدهد و بهترین گره ها و بذر ها را در اطرافش پخش میکند)