آقا مهدی: پنجشنبه 18 شهریور 1395 11:32 ب.ظ نظرات ()

تسلط یکی از مهم ترین اهرمی هست که برای موفقیت از اون استفاده میکنند

تسلط یعنی سلطه داشتن

یعنی آنقدر به آن موضوع اشراف داشته باشی

که دیگر نیاز به فکر کردن نداشته باشی

در دنیای کنکور یعنی یک تست رو دیدی

بدون فکر کردن به اینکه از چه راهی حل خواهد شد

راه حل و باز کردن این گره(مشکل) در برابرت روشن باشد

اگه لازم باشد که فکر کنی یعنی سه مرحله آگاهی و علاقه و تمرین و باز هم تمرین رو طی نکردی

تمرین کنید

منی که امروز فهمیدم باید فلان کار را انجام دهم مثلا فلان لقمه را بدهم اگر ندهم فردا نمیتوانم از سفره ام بگذریم و فرداهایش از خانه ام بگذرم یا جانم را بدهم