آقا مهدی: سه شنبه 11 آبان 1395 01:16 ق.ظ نظرات ()

قاعده ای بی رحم ولی موجود:

انسان ها وقتی دائما با یک محرک رو برو شوند آن را فراموش میکنند مغز نیز چنین است

بعد از پوشیدن لباس دیگر وجود آن را حس نمیکنید

البته گاها نیز این قضیه خوب است

حس کردن همه چیز خوب نیست ،حس کردن جهالتی که به هلاکت میکشاند زجر اور است

ولی گاهی لازم میشود

سلامتی ، پدر و مادر و خدا

کم کم و کم کم کمرنگ میشوند و وجودشان حس نمیشود و دائما باید به یاد آورد

پس نعمت های پروردگارت را بازگو کن

پس به یاد آور

فذکر ...وقتی همه برایت مهم باشند مثل این است که هیچ کس برایت مهم نیست

وقتی به همه محبت کنی و آب این رودخانه باشی

کم کم حس میکنند محبت نمیکنی

یادشان میرود در زیر بازوان محبت تو

گیسوانشان نوازش میشود

و باید ماهی شد

ماهی ساحل

تا آب را حس کرد...