آقا مهدی: سه شنبه 21 دی 1395 08:42 ب.ظ نظرات ()

سلولهای ما زمانی تصمیم میگیرند خودمختار شوند.

زمانی از اطاعت مغز سرباز میزنند و فکر میکنند مستقل شده اند فکر میکنند میتوانند در غدیر از ولی خودشان پیشه بگیرند درحالی که اطرافیانشان به آنها میگوید که صبر کنید ولی ما میگوید برگردید و به آنان که عقب مانده اند میگویند سریع تر بیاید و این همان امت است که با نظم و ارایش دقیق کنار هم هستند دور از هر صورت کاریکاتوری.

سرطانی که امروز در سرزمین من در حالی خودنمایی است سرطان فکر است فکری که مبنایی ندارد

سلول سرطانی جهاد میکند بی نهایت تلاش میکند

ولی عقیده ای ندارد

زندگی جهاد و عقیده است

نه جهاد یا عقیده

تلاش بدون عقیده ای استوار و حقیقتی پایدار

بی فایده است. و مسیری را کج رفتن است

ایستاده درجا زدن است

عقیده ای بدون جهاد مانعی بزرگ است

که مانند زنجیر هایی ما را اسیر میکنند

و از حرکت بازمیدارد.

عقیده اگر کامل باشد با جهاد عجین میشود و جهاد اگر جهاد باشید با پشتوانه عقیده قدرت میگیرد و میوه میدهد.

چه میوه شیرینی

یا ایها الذین آمنوا آمنو...

الذین آمنوا و عملوا صالحات...