آقا مهدی: چهارشنبه 20 بهمن 1395 03:30 ب.ظ نظرات ()

الحمد لله رب العالمین

و بهترین سپاس مخصوص پرستار و پرورش دهنده جهانیان است.

گاهی فکر میکنم جهانیان راه غفلت را میپسندند و بی انکه توجه ای داشته باشند در این راه بسیار میکوشند

نیاز است گاهی از غفلت خود آگاه شوند و برگردند،

آگاه سازی از خبری مهم به نام غفلت!

غفلت مسئله ای آزار دهنده است ، آزاری که هیچ که آزار یافته ای، حس نخواهد کرد مگر بهار شیرینی این خواب زمستانی را پایان بخشد

و چه بخشش شکلاتی!

ابتدا تلخ ولی مزه اش زیر دندان ، در دفترچه خاطرات قاب می شود.

تنبیه همان بهاریست که ریشه هایش از نبا عظیمی خبر میدهد و شکوفه هایش عطر بیداری را در جهان گسترش میدهد!

امروز سوالی نیکو از تو دارم

از تویی که جهان در محور نگاه تو جریان دارد!

دوست داری چگونه تو را از این رمز زیبایی باخبر سازند؟

آدمیان راه های زیادی را مصلحت میدانند بی انکه از خطرات این راه باخبر باشند

تحقیر تضعیف باور و تخریب شخصیت یکی از راه هایی است که خطراتی عظیم دارد اما در ظاهر گلی زیباست

و درون این بوته زیبا ، مار افعی ای منتظر صید شکار خویش است

آزارهای بدنی و تمرین های طاقت فرسا ، در ظاهر گلی بد ریخت و زشت ساختار است که زهر خواب اور را اندک اندک

خارج میسازد و شفا و دوایی میشود برای آدمی

این ظاهر زشت کودکان زیادی را فریب داده ولی روز خواهد آمد که معجزه این دارو بر همگان آشکار خواهد شد

بدنی که آزار ببیند و روح اش بال گیرد پرواز خواهد کرد به زودی زود