آقا مهدی: یکشنبه 13 فروردین 1396 02:04 ب.ظ نظرات ()

صد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام

ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم

#وحشی_بافقی

سیزده روز از این سال گذشت اما من؛

همچنان منتظر لحظه ی تحویل توام!

#پاییز_رحیمی

سبزه ام را می سپارم دست آقای نجف

طالعم دست علی❤️ باشد برایم بهتر است

اعتقاد هـر کسی باشد برایش محترم

سیزده رادوست دارم زادروز حیدر است

#سید_حسین_میرعمادی