آقا مهدی: چهارشنبه 16 فروردین 1396 12:50 ق.ظ نظرات ()

خیلی لازم دونستم یکمی رو به روی آینه بایستم و نگاه کنم این چین و چروک ها را که و چه بر دوشم نهادند.

امروز از تو سوالی دارم

در معمولی ترین و همیشگی ترین روز زندگی ات، چه کارهایی را انجام میدهی؟؟

تلویزیون مبایل خواب غذا و؟؟؟

چند ساعتی؟؟ و از چه ساعتی تا چه ساعتی؟؟

کمی سخت است حساب کشیدن از خود

کمی سخت است بفهمیم چه بلایی به سرخودمان می آوردیم.

تا چند سال دیگر این چنین زندگی ای خواهید کرد؟؟ با این روش زندگی چه بدست آورده اید؟؟

بگویید چرا سکوت کرده اید؟

میخواهید تغییر کنید؟؟پس اول بدانید دائما چه میکنید؟؟همیشه نیمی از جواب در صورت مسئله نهفته است آن را روشن کنید و به من بگویید دقیقا چه چیزی را میخواهید تغییر دهید؟!

شاید پیشنهاد داشتن تقویمی و نوشتن اعمال ، بهترین کار باشد

پس هر روز بنویسید که تا اذان ظهر چه کردید

هر چه صورت مسئله دقیقتر باشد جواب بهتر و اجرایی تر خواهد بود

معز ما تمایل دارد که ثابت باشد و تغییر نکند

بعد از گذشت 5 ثانیه از گرفتن تصمیم شروع میکند به قانع کردن ما برای عدم انجام آن کار

پس قبل از تمام شدن 5 ثانیه طلایی

دست به اقدام بزنید و تصمیم خود را اجرا کنید

ثم تتفکروا

مغز ما پس از عوض کردن و اضافه کردن یک برنامه جدید مقاومت میکند زیرا عادت کرده است اما پس از 40 روز تسلیم قدرت شما میشود

و مسخر شما قرار میگیرید

پس بنویسید برنامه خودتان را بعد از نماز ظهر و نماز مغرب تا بدانید چه میکنید

سپس خودتان قضاوت خواهید کرد که عمر خود را در چه راهی صرف کرده اید و حکمی نکو خواهید داد.

امروزه نیاز دارید یک سررسید 96 عیدی بگیرید

تا این سال زیبا را به زیبایی ترین سال عمرتان تبدیل کنید و این لحظه را به شبی قدر.