آقا مهدی: یکشنبه 27 فروردین 1396 04:32 ب.ظ نظرات ()

باشگاه رفته بودیم ، همیشه دو حالت برایمان ، پیش می آمد

یا آنچنان تمام تلاشمان را کرده بودیم که کم کم درد بدنمان شروع میشد و یا

در حد توانایی خودمان تلاش کردیم و اندکی کمتر (به طوری که تا آستانه تمام توانایی تمرین نکرده بودیم) و دردی هم پیش نمی آمد.

گاهی بعضی درد ها خوبن ، تو را به وادی اعتراض و فریاد و ناله میبرند

بعضی دردها ، آنقدر سهمگینن که این سرزمین را لال میکنند وصدایی به گوش نمیرسد حتی در جامعه بسیار دیده اید که ما، چگونه از بعضی دردها صدایی ناله ای به گوش نمیرسد؟!

آری روح نیز مانند جسم است،خوب که تمرین کرده باشی ، دردش شروح میشود

احساس درد را حس خواهی کرد و کم کم شروع میکند به قوی شدن

و این مسائل ، و طوفان های سهمگین ، اندکی دل کوه را نخواهد لرزاند

امان از روزی که کاهی به آهی ، کن فیکون شود