آقا مهدی: دوشنبه 15 خرداد 1396 02:51 ب.ظ نظرات ()

با نزدیک شدن به میلاد امام حسن مجتبی ، احساس میشود که خدا به ما احسان کرد.

نیازی در ما دید و خلق کرد.زمانی که گفته میشود احسن الخالقین یا احسن کل شی خلقه ! یعنی اگر ما پیشرفت نکردیم اشکال از خودمان است خودمان نخواستیم یعنی اول دیگری را خواستیم و بعد هم دیگری و بعد هم دیگری که هیچ گاه ،فرصت آن نرسید که آنچه مقصود ماست بخواهیم. خواسته ایم اما در آخرین اولویت خویش.

خداوند تمام آنچه میتواند نیاز های ما را رفع کند و ما را برای رفع نیازهایمان آماده کند خلق کرده است و گرنه از عبارت احسن استفاده نمیکرد.

میگویند احسان کن !

درک کن مخاطبت را ، خودت را جای او قرار بده

سپس آنچه مورد نیاز اوست را بنویس!

او نباید تقاضا کند ،تو باید درک کنی چه میخواهد