آقا مهدی: سه شنبه 16 خرداد 1396 04:42 ب.ظ نظرات ()

اینکه شکست میخوری یعنی تلاشی میکنی یعنی جاری هستی یعنی زلال هستی یعنی پاک میشوی یعنی صیقل میخوری یعنی در حرکتی!

وقتی تمام وجودت را، ترس فرامیگیرد،بیشتر فکر میکنی ، بیشتر صبر میکنی ، بیشتر می ایستی و بیشتر راکت میشوی و بیشتر از پیش مینشینی!

یادم می آید هر چیزی ، کم اش دوا ، میانه غذا ،و زیادی سم بود.

من بیش از پیش صبر کردم باید بشکنم.

چوب هایی که میشکنند راحت تر کنار هم هستن ،راحت تر میبخشند ، راحت تر میدرخشند و آتش قدرتشان از دور دست ها نمایان میشود و کمتر سیاه میکنند.