آقا مهدی: دوشنبه 5 تیر 1396 08:29 ب.ظ نظرات ()

"باز نشست" یکی از هنرمندانه ترین کلمات دنیاست ،

در نگاه اول، گمان میبری ؛ از باز نشستن یا دوباره نشستن آمده باشد

آدم اولش می نشیند و بر میخیزد و دوباره می نشیند.

ولی پس از اندکی درنگ ،حس میکنی ؛ از نشستن باز " پرنده ای بلند پرواز " سخن به میان می آید.