تبلیغات
طوفان فراق - سه مسئله

سه مسئله

داستان عجیبی است

اگر کاری کوچکترین نقص را داشته باشد

آن کار را عبث یا بیهوده و در بدترین شرایط مضر میدانند ، حتی همین نذری دادن که عضله بخشیدن را تکان میدهد و قدرت میبخشد ، اصولا این افراد راحت تر میبخشند چون بخشیدن را بسیار تمرین و تکرار کرده اند اما گاهی کار درست پیش نمیرود مثلا هزینه خرید وسایل ، هزینه مدیریت و برپایی وسایل را میپردازند اما هزینه جمع آوری وسایل را نه ؛ البته جای شکر وجود دارد که افراد بزرگوار و فروتنی وجود دارند و این هزینه آخر را پرداخت میکنندموضوع: عاشورا، بحث،
ادامه مطلب

[ دوشنبه 10 مهر 1396 ] [ 01:30 ق.ظ ] [ آقا مهدی: ]