آقا مهدی: شنبه 22 مهر 1396 11:54 ب.ظ نظرات ()

سعادتیه که کم پیش میاد ؛ سپری داشته باشی در مقابل همه تهدید ها و قدرت ها و پرتوهای فراتر از تصور ؛

دلم برای نوشتن تنگ شده ولی نه اونقدری که نتونه خون به وجودم برسونه

چقدر کتاب های خاک خورده زیاد شدن...


همیشه ایده های شیطان توی نماز سوپرایزم میکنه نه میتونم از نماز بگذرم نه از ایده اش

شایدم باید بشینم واسه خودم دعا کنم...

ران علی قلوبهم ما کان یکسبون

شرط است بر این آیینه زنگار نباشد...