آقا مهدی: چهارشنبه 3 آبان 1396 12:06 ق.ظ نظرات ()

مهر آبان در دل آذر خدایی می کند

گنج قارون دارد و بازم گدایی می کند

در میان سرخ رویان ، تاج دارد بر سرش

در میان ماه آبان ؛ پادشاهی می کند.

فصل پاییز با نسیم مهر می آید به یاد

ماه رنگ پاشیست آبان ، دلربایی میکند ؛)