آقا مهدی: سه شنبه 12 دی 1396 06:06 ب.ظ نظرات ()

شاید من بی گناهم...

جریان زلال آب نیازمند باد های مخالفی است که دریا را زیبا تر کنند.

اما آنقدر قاطع نیستم که به سنگ تشبیه شوم ؛ به سنگی که جلوی جریان آب را میگیرد تا جریان آب کمی بنشیند و راجب مسیرش فکر کند.

سپس یا از دل سنگ یا در کنار سنگ مسیرش را ادامه دهد