آقا مهدی: جمعه 15 دی 1396 07:44 ب.ظ نظرات ()
بحث جالبی پیرامون این آیه به خاطر دارم راستش را بخواهید زمانی میگفتند که در قرآن امده به نماز نزدیک نشوید و میگفتند با تکه تکه شدن آیه میشود مفهوم را تغییر داد. و از این مثال برای تقطیع کلیپ ها و... استفاده میشود.
راستش را بخواهید تا این جای ماجرا را به خوبی حفظ شده بودم که یهو بر حسب اتفاق و خوش اقبالی به ادامه آیه برخوردم.
"حتی تعلموا ما تقولون"
راستش را بخواهید به روزگار امروزم فکر میکنم انگار من همیشه مست و مدهوش دنیا هستم و با این وضع نباید به قرآن نزدیک شوم!
انگار خدا خواسته که من زمانی به نماز نزدیک شوم که میتوانم بفهمم چه میگویم!