آقا مهدی: پنجشنبه 17 مرداد 1398 03:14 ب.ظ نظرات ()

گرد و خاک که به پا میشود

لیل و نهار بهم می ریزد؛

همه چیز آشفته میشود

شب میشود و روز میشود

انگار با هر پلک زدن

اوضاع تغییر میکند

سیاهی چشمانش، هر شبی را شرمنده می سازد.

و پلک که بسته میشود دوباره شب برمیگردد.