آقا مهدی: پنجشنبه 16 آبان 1398 05:12 ب.ظ نظرات ()

و رسیدیم به لحظه سرباز شدن

لحظه ای که هر لحظه میتواند غیرقابل پیش بینی باشد و همین امر هیجان دارد

توکل میخواهد

توسل میخواهد

کمیل میطلبد

و میفهمی الهی و ربی من لی غیرک