آقا مهدی: دوشنبه 11 بهمن 1395 08:17 ب.ظ نظرات ()

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند

وقتی تو نمیتونی آدم رو بشناسی و فکرشو بکنی که به کجاها میتونه برسه چطوری میتونی بشناسیش

گاها میتونی اعتراف کنی که اصلا فکرشم نمیکردی به موقعیتی که الان داری برسی

و امروز رسیدی

بنگر که تا چه حد است ، مکان آدمیت

باز جالب است بدانی که تو نمیتوانی نگاه کنی و حتی تصور کنی که تا چه حد است مکان و جایگاهی که خدا برای تو در نظر گرفته است

چون فقط خدا میداند به کجا خواهی رفت

پس به خدا توکل کن و از خدا بخواه

مکانی که به تو تعلق دارد مکانی که برای تو ساخته شده است...

پیامبر میگوید نشناختیم حقیقت تو را آنگونه که سزاوار تو بود (بحق معرفتک)

و بار ها گفته است من عرف نفسه فقد عرفه ربه

خودت را بشناس و وقتی سعی کردی خودت را بشناسی میفهمی نمیشود شناخت بینهایت را

چیست آدمی که

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند

بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت