آقا مهدی: جمعه 7 اسفند 1394 07:47 ب.ظ نظرات ()

انتخابت میکنم شاید که کاندیدا شوی

جان فدایت میکنم شاید چنین پیدا شوی

در میان مردمان، آواز و تبلیغ ات کجاست؟!

آرزو دارم شود ، نقشی به رای ما شوی