آقا مهدی: چهارشنبه 23 تیر 1395 05:58 ق.ظ نظرات ()
تا کسی رخ ننماید، نبرد دل ز کسی

دلبر ما، دل ما برد و به ما رخ ننمود...


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/450/1347602/54.jpg

شعری که "دوست" نشنوَدَش عاشقانه نیست...

عمری گرفته ایم فقط ؛؛ وقت "عشق" را...