آقا مهدی: پنجشنبه 27 فروردین 1394 04:28 ب.ظ نظرات ()
اگر کسی که زندگی خوبی ندارد و حتی لقمه حرام خورده
(بنابراین نمره منفی بیشتر دارد)
اسلام به همین دلیل لقمه حرام را نهی کردن که باعث افزایش فساد میشود
اگر این فرد از کسی که این نمرهای منفی را نداشته بهتر عمل کند یا مثل او عمل کند از او قوی تر بوده(1)
 مثل کسی که روی چند پله پایین تر قرار داشته است و وقتی به دیگری میرسد مسافت بیشتری طی کرده است


موضوع:ایمان و عمل صالح
ایمان بدون عمل صالح معنا ندارد یعنی کسی که ایمان دارد حتما عمل صالح انجام میدهد
زیرا این دو به هم به وسیله واو عطف شده اند
مثل لیل و نهار که شب بدون روز معنا ندارد
واو در زبان ریاضی به معنای عمل ضرب است و وقتی دو عامل در هم ضرب میشوند
نبودن یک عامل(صفربودن آن عامل) باعث صفر بودن عمل دیگر میشود و ضرب هر عدد در صفر =0

عمل صالح:یعنی هر کاری را به بهترین شکل ممکن انجام دادن
مثال:اگه بهم بگن برو نون بخر و من نرم میشه عمل بد
اگه من با زور و نق و.. برم میشه عمل مطلق
اگه من برم نون بگیرم مثل عمل حسنه
و اگه حتی قبل از گفتن مادرم برم نون بگیرم مثل عمل صالح


یا مثلا میخوام واسه مادرم چایی بیارم!
اگه همینطوری بزارم جلوش میشه عمل حسنه(خوب)
اگه بزارم و بگم بفرمایید نوش جان کنید میشه عمل صالح


1- این موضوع هیچ وقت توجیه برای انجام عمل زشت نمیشود
و حقیقتا هر کسی در بهترین شرایط برای پیشرفت قرار گرفته است!
و بهترین مادر و پدر ها را دارد
وشرایط کلی زندگی ها برابر است