آقا مهدی: سه شنبه 4 خرداد 1395 11:07 ب.ظ نظرات ()

مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار

من گلی دارم که دنیا را گلستان میکند

پ